HÀ THÀNH

Gửi

Đăng ký lái thử

 • Khuyến Mãi Trước Bạ Tặng Tiền Mặt
 • Trùm Xe Tải Đóng Thùng Theo Yêu Cầu
 • Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Tư Vấn Miễn Phí

2022

Mạnh mẽ & êm ái

ISUZU

ISUZU

THẾ HỆ MỚI

THẾ HỆ MỚI

XE CHUYÊN DỤNG

Euro4

F-SERIES

Euro4

N-SERIES

Euro4

Q-SERIES

Euro4

Mu-X Prestige 3.0 AT 4x4

Liên hệ: 090 324 1209

BÁO GIÁ

Mu-X Prestige 1.9 AT Limited

Liên hệ: 090 324 1209

BÁO GIÁ

D-max LS 1.9L MT 4x2 | 1 cầu số sàn 6 cấp

BÁO GIÁ

D-max LS Prestige 1.9L AT 4x2 | 1 cầu số sàn 6 cấp

BÁO GIÁ

phiên bản 

Q-SERIES MỚI NHẤT

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 950 Kg
 • Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 1 tấn thùng kín QKR77FE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 1495 Kg
 • Kích thước thùng: 3600 x 1750 x 740/1870 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 1.4 tấn thùng bạt QKR77FE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 1490 Kg
 • Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 1.4 tấn thùng kín QKR77FE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 1995 Kg
 • Kích thước thùng: 4380 x 1750 x 735/1900 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng bạt QKR77HE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 1990 Kg
 • Kích thước thùng: 4330 x 1750 x 1900 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 1.9 tấn thùng kín QKR77HE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 1900 Kg
 • Kích thước thùng: 4280 x 1690 x 1780 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 1.9 tấn đông lạnh QKR77HE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 2400 Kg
 • Kích thước thùng: 3560 x 1740 x 1500/1900 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 2.4 tấn thùng bạt QKR77FE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 2450 Kg
 • Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 2.4 tấn thùng kín QKR77FE4

phiên bản 

N-SERIES MỚI NHẤT

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 3495 Kg
 • Kích thước thùng: 5150 x 2135 x735/2135 mm
 • Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 3.5 tấn thùng bạt NPR85KE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 3490 Kg
 • Kích thước thùng: 5150 x 2135 x 1900 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 3.5 tấn thùng kín NPR85KE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 3450 Kg
 • Kích thước thùng: 5070 x 2050 x 1900 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 3.5 tấn đông lạnh NPR85KE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 4200 Kg
 • Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe Tải ISUZU 4.2 tấn thùng lửng NPR85KE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 5900 Kg
 • Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 720/2050 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 5.5 tấn thùng bạt NQR75LE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 5600 Kg
 • Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 2050 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 5.5 tấn thùng kín NQR75LE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 5700 Kg
 • Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 735/2050 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 5.5 tấn thùng bạt NQR75ME4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 5650 Kg
 • Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 2050 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 5.5 tấn thùng kín NQR75ME4

phiên bản 

F-SERIES MỚI NHẤT

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 6500 Kg
 • Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 2060 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 6.5 tấn thùng kín FRR90NE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 6500 Kg
 • Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 735/2060 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 6.5 tấn thùng bạt FRR90NE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 6000 Kg
 • Kích thước thùng: 6600 x 2300 x 2060 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 6.5 tấn đông lạnh FRR90NE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 4950 Kg
 • Kích thước thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 6.5 tấn chở gia súc FRR90NE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 6750 Kg
 • Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 6.8 Thùng Lửng FRR90NE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 8700 Kg
 • Kích thước thùng: 7250 x 2350 735/2150 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 8 tấn thùng bạt FVR34QE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 7950 Kg
 • Kích thước thùng: 8170 x 2350 x 2300 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 8 tấn thùng kín FVR34SE4

Báo Giá

Đăng ký lái thử

 • Hỗ trợ trả góp
 • Tặng phí trước bạ
 • Trọng tải: 7100 Kg
 • Kích thước thùng: 8200 x 2340 x 2300 mm
 • Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km 

Xe tải Isuzu 8 tấn đông lạnh FVR34SE4

phiên bản 

E-SERIES MỚI NHẤT

Tháng 01/2023, Isuzu Hà Thành sẽ chính thức phân phối dòng xe đầu kéo Isuzu E-Series với các chính sách hỗ trợ chính hãng.
Đặc biệt, từ ngày 15/11/2022 – 31/12/2022, khách hàng đặt trước Isuzu E-Series sẽ nhận ngay ưu đãi: Hỗ trợ 100% Phí trước bạ và Bộ Quà tặng Phụ kiện cao cấp.
Isuzu E-Series là dòng xe đầu kéo cao cấp của Isuzu, được khách hàng tại Việt Nam đánh giá cao bởi chất lượng và khả năng vận hành hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

ISUZU HÀ THÀNH

ƯU ĐÃI KHI MUA XE TẠI

Giá thấp nhất
Khuyến mãi nhiều nhất
Sẵn xe, đủ màu
Hỗ trợ trả góp 80% giá xe
Thủ tục nhanh chóng
Giao xe tại nhà

ĐĂNG KÝ NGAY

đăng ký TƯ VẤN

Tìm hiểu rất lâu không bằng lắng nghe một câu tư vấn NHANH

©2020 Bản quyền thuộc về ISUZU HÀ THÀNH

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH

Chính sách mua xe

Artboard 26

Thông tin bảo mật

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Liên hệ

Về chúng tôi

Website: https://www.isuzuhathanh.com/

Email: cskh@isuzuhathanh.com

Hotline: 0903241209 - 0983603310

Địa chỉ: Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

ISUZU HÀ THÀNH

BÁO GIÁ

Đăng ký lái thử

GIẢM 25% TẶNG KÝ TRƯỚC BẠ NGAY HÔM NAY

 BÁO GIÁ NHANH
QUA TIN NHẮN

NHẬN BÁO GIÁ

Để lại số điện thoại hệ thống tự động gửi báo giá về tin nhắn NHANH

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ MIỄN PHÍ

Đăng ký lái thử nhanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi